معرفی کتاب تحقیق و تنظیم مکاسب (با حاشیه مرحوم سید محمد کاظم یزدی)

این کتاب هم به صورت 5 جلدی و هم به صورت 8 جلدی می باشد.

8جلدی:

مقدمه

فهرست جلد 1

فهرست جلد 2

فهرست جلد 3

فهرست جلد 4

فهرست جلد 5

فهرست جلد 6

فهرست جلد 7

فهرست جلد 8

 

5 جلدی:

مقدمه

فهرست جلد 1

فهرست جلد 2

فهرست جلد 3

فهرست جلد 4

فهرست جلد 5

مجله مباحثات

مرحوم استاد مسلم قلی پور گیلانی در بین طلاب محبوب بود و خیلی ها دوست داشتند درباره ایشان بیشتر بدانند. زمستان سال گذشته با ایشان تماس گرفتم و درخواست مصاحبه را مطرح کردم اول موافق نبود گفتم انتقاداتی علیه شما در زمینه تلخصی نویسی مطرح است و خوب است شما در این زمینه توضیحاتی بفرمائید دقایقی صحبت کردیم و اجمالا پذیرفت اما گفت در حال ساخت خانه بوده وسرش شلوغ است و یکی دو ماه دیگر تماس بگیرم، مدتی گذشت دوباره تماس گرفتم باز برای گفتگو مردد بود گفت من خیلی با این فضاها آشنا نیستم. بالاخره بعد از چند بار تماس قرار شد ساعتی گفتگو کنیم قرارمان ساعت ۹ یا ۱۰ صبح بود نیم ساعت قبل از قرار تماس گرفت و احساس کردم مردد است به هر نحوی بود از ایشان خواهش کردم و ایشان بالاخره به دفتر آمد یک ساعت و نیم مصاحبه طول کشید دیدگاه های خود را با صداقت مطرح کرد در مصاحبه و صحبت های حاشیه ای مهمترین دغدغه ای که بارها اشاره کرد مشکل معیشتی طلاب بود بعد از گفتگو هم چند عکس یادگاری گرفتیم. چند روز بعد برگه ای فرستاد و یکی دو نکته را هم یاد آور شد تا به مصاحبه اضافه کنیم احتمالا تنها مصاحبه باقی مانده از ایشان در این زمینه بوده است.
مباحثات ضمن عرض تسلیت و به خانواده ای استاد محترم برای روح آن مرحوم علو درجات را خواستار است.

بیشتر بخوانید