تلخيص مكاسب محرمه شيخ انصاري (ره)

نویسنده : مسلم قلی پور گیلانی
سال چاپ : 1393
قطع کتاب : وزیری
چاپخانه : ياران
تیراژ : 3000 نسخه
تعداد صفحه : 200صفحه
شابک :978-964-6395-79-4
زبان کتاب : فارسی
موضوع کتاب :کتب درسی و شروح آن

فهرست مطالب

1. حديث تحف العقول
2. حديث فقه الرّضا (عليه السلام)
3. حديث دعائم الاسلام
4. نبوي مشهور
اقسام مكاسب در كلمات فقها
منظور از حرام بودن يك كسب
انواع مكاسب حرام
كسب با چيزهايي كه منفعت محللّه مورد اعتناي عقلا ندارند. (بيع حشرات)
كسب از راه انجام امور واجب
نوع اوّل: اكتساب با اعيان نجس (در 8 مسأله)
مسأله اوّل: معاوضه بول حرام گوشت
فرع اوّل: فروش بول حيوان حلال گوشت
فرع دوم: بيع بول شتر
مسأله دوم: حرمت معاوضه عذره نجس
فرع: آيا بيع عذره حيوان حلال گوشت (ارواث) حلال است؟
مسأله سوم: حرمت معاوضه خون نجس
فرع: بيع خون طاهر
مسأله چهارم: حرمت معاوضه مني
مسأله پنجم: حرمت معاوضه مردار و اجزاي حيات دار آن
فرع اوّل: فروش مردار به ضميمه مذكّي
فرع دوم: معاوضه مرداري كه خون جهنده ندارد
مسأله ششم: حرمت معاوضه سگ ولگرد خشكي و خوك خشكي
مسأله هفتم حرمت معاوضه خمر و هر مايع مسكر و فقّاع
مسأله هشتم: حرمت معاوضه اعيان متنجّسه غير قابل طهارت
مورد استثنا از حرمت بيع اعيان نجسه
مستثناي اوّل: مملوك كافر
مستثناي دوم: سگهاي غير ولگرد
مستثناي سوم: آب انگور قبل از تبخير دو سوم آن
مستثناي چهارم: دهن متنجّس
مواضع چهارگانه: بررسي چهار مسأله
موضع اوّل: آيا در بيع متنجس شرط است كه صريحا ذكر كنند كه بيع براي استصباح
موضع دوم: آيا اعلام نجاست دهن به مشتري، هنگام بيع واجب است يا نه؟ و آيا وجوب آن نفسي است يا شرطي
مسأله تغرير جاهل و اقسام آن
موضع سوم: آيا استصباح بايد زير آسمان باشد؟
موضع چهارم: آيا استفاده هاي ديگر (غير از استصباح) از دهن مستنجس حرام است؟
اصل اوّلي در انتفاع از نجس العين
نوع دوم: كسب هايي كه به خاطر قصد حرام، حرام هستند
قسم اوّل: كسب با چيزهايي كه استفاده خاص از آن، در راه حرام است
هيا كل عبادت
آلات قمار
آلات لهو
ظروف طلا و نقره
دراهم مغشوش
قسم دوّم: معامله كه متعاملان قصد حرام از آن دارند
مسأله اوّل: بذل مال فقط در مقابل منفعت حرام
مسأله دوم: بذل مال در مقابل مجموع منافع حلال و حرام مثل بيع كنيز آواز خوان
مسأله سوم: انگيزه طرفين معامله استفاده حرام است كه عقد را بر آن واقع نمي سازند
اقوال فقها در تعريف اعانه بر گناه و جرم
احكام اقسام پنجگانه انجام شرط حرام
قسم سوم: معامله كالايي كه مي تواند در حرام استفاده شود
ادلّه حرمت بيع سلاح به اعداي دين
نوع سوم: خريد و فروش كالايي كه استفاده حلال قابل توجّه ندارد
نوع چهارم: افعالي كه في نفسه حرامند
مسأله اوّل: تدليس ماشطه
خالكوبي كودكان
ملاك حصول ندليس
تعيين اجرت توسط آرايشگر
مسأله دوم: پوشش لباس و زيور آلات خاص جنس مخالف
حكم خنثي در پوشش و استفاده از زيورآلات چيست؟
مسأله سوّم: تشبيب (اظهار عشق به زن بيگانه)
مسأله چهارم: مجسمه سازي و نقاشي حيوانات
دليل جواز تصوير (مجسمه، نقاشي) غير حيوان:
نگهداي و نمايش تصاوير حرام
مسأله پنجم: كم فروشي
حكم صور تطفيف در اجناس ربوي (اجناس مكيل و موزون)
مسأله ششم: تنجيم
مقام نخست: جواز خبر دادن از اوضاع ستارگان و امثال خسوف و كسوف
مقام دوم: جواز پيشگويي آثار وضعيّتهاي مختلف ستارگان با اعتقاد به نشأت آنها از خود
مقام سوم: پيشگوئي از حوادث دنيا براساس اوضاع ستارگان با اعتقاد به نشئت آنها از خود
مقام چهارم: اعتقاد به تأثير ستارگان و اوضاع مختلف آنها در حوادث دنيا
صورت نخست: استقلال تام و عليت تامه ستارگان در تأثير بر حوادث دنيا
صورت دوم: خداوند مؤثر اعظم است، امّا ستارگان نيز تأثير دارند.
صورت سوم: حوادث دنيا اثر طبيعي خلقت ستارگان به وسيله خداوند است
صورت چهارم: حركات ستارگان، علامات وقوع حوادث دنيوي اند
مسأله هفتم: حفظ نگهداري كتب ضلال
مسأله هشتم: رشوه
حكم ارتزاق قاضي از بيت المال
حكم اخذ هديه براي قاضي
حكم رشوه در غير قضاوت
حكم صور اختلاف دافع و قابض
مسأله نهم: سبّ مؤمن
مسأله دهم: سحر و جادو
مسأله يازدهم: شعبده و تردستي
مسأله دوازدهم: غشّ
مسأله سيزدهم: غناء
مسأله چهاردهم: غيبت
تنبيهات چهارگانه
خاتمه: حقوق مسلمان بر برادرش
شرايط دوست صادق
مسأله پانزدهم: قمار
مسأله شانزدهم: قيادت
مسأله هفدهم: قيافه
مسأله هيجدهم: كذب
مقام اوّل: آيا كذب از گناهان كبيره است؟
توريه
مقام دوم: مسوّغ كذب
مسأله نوزدهم: كهانت
مسأله بيستم: لهو
حكم لعب و لغو
مسأله بيست و يكم: مدح بيجا
مسأله بيست و دوم: كمك به ظلم ظالم
الف ـ كمك به ظالم در ظلمش
ب ـ كمك به ظالم در كار غير حرام
مسأله بيست و سوم: نجش
مسأله بيست و چهارم: سخن چيني
مسأله بيست و پنجم: نوحه گري باطل
مسأله بيست و ششم: ولايت و كارگزاري سلطان ظالم
استثناي ولايت حرام
تنبيهات چهارگانه
تنبيه اوّل: جواز ارتكاب ساير محرّمات
تنبيه دوم: محدوده تحقّق اكراه
تنبيه سوم: آيا جواز قبول ولايت محرّمه مشروط به عجز از مخالفت با آن است؟
تنبيه چهارم: عدم نفوذ اكراه در ضرر مالي غير مؤثّر در قبول ولايت
تنبيه پنجم: عدم نفوذ اكراه در قتل مؤمن (شيعه)
خاتمه
اخلاق كارگزاران
مسأله بيست و هفتم: هجاي مؤمن
مسأله بيست و هشتم: هجر يا فحّاشي
نوع پنجم: از مكاسب محرّمه دريافت مزد در كارهاي واجب
خاتمه
مسأله اول: خريد و فروش قرآن مجيد
مسأله دوم: حكم جوايز و كليّه اموال گرفته شده از ظالم، سلطان جائر و كارگزاران او
حكم شرعي اخذ مال از ظالم
حكم اموال غصبي كه در دست ظالم تلف شده است
مسأله سوم: خراج و مقاسمه
تنبيهات هشتگانه
تنبيه اوّل: موضوعيّت قبض سلطان در حكم جواز اخذ
تنبيه دوم: محدوده حكم خراج
تنبيه سوم: محدوده خراج حلال
تنبيه چهارم: مراد از سلطان كيست؟
تنبيه پنجم: آيا لازم است خراج دهندگان اعتقاد به استحقاق سلطان داشته باشند؟
تنبيه ششم: مقدار خراج
تنبيه هفتم: استحقاق گيرنده خراج
تنبيه هشتم: شرايط زمين خراجي

برای دریافت کتاب روی تصویر فوق کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *